Rodo

Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119.1), tzw. RODO informujemy, iż:

1. Administratorem przekazywanych przez Pana/Panią danych osobowych jest GAMART S.A. (ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło, NIP: 6851133046).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Tomasz Cygan. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) w „GAMART” S. A. można się kontaktować listownie na adres siedziby Administratora lub za pomocą adresu e-mail: inspektor@gamart.pl

3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane, w zależności od podstawy prawnej łączącej Strony, na podstawie:
- dobrowolnie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
- zawarcia umowy bądź wykonania jej zapisów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, w szczególności w związku z prowadzoną rekrutacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- realizacji obowiązku prawnego w zakresie obowiązków podatkowych, rachunkowych, pracowniczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu własnych towarów, prowadzeniu korespondencji lub udzielaniu odpowiedzi na zapytania zadane przy użyciu formularza kontaktowego oraz na prowadzeniu działań windykacyjnych w razie konieczności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


W przypadku zawarcia umowy ze spółką prawa handlowego lub instytucją, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób uprawnionych do ich reprezentacji oraz osób wskazanych do kontaktu wyłączenie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W takim przypadku dane osobowe obejmują dane identyfikacyjne, zajmowane stanowisko oraz inne dane dostępne w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEIDG) lub podane przez spółkę lub instytucję w celu zawarciu i wykonania umowy.

4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa, a także podmiotom, którym mamy obowiązek je udostępnić na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W pozostałym zakresie dostęp do danych osobowych będą mieli także przeszkoleni i upoważnieni pracownicy lub współpracownicy „Gamrat” S.A., w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, doradcze, informatyczne oraz z zakresu ochrony osób i mienia.

5. Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania zapisów umowy, realizacji obowiązku prawnego bądź do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli zgoda była podstawą prawną przetwarzania danych osobowych.

7. Pana/Pani dane osobowe to dane, które pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana, np. w formularzu kontaktowym (lub zostały przekazane w Pani/Pana imieniu), zostały przez nas pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, bądź zostały podane w trakcie naszej bieżącej współpracy i zapytań mailowych.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zapewniamy, że jako Administrator Pani/Pana danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl