RODO  |  POMOC:    +48 602 350 573   sklep@egamart.pl    www.gamart.pl
Produkty 0
Koszyk
Wartość0.00 zł

Zwroty i Reklamacje

Reklamacje


1. Każdy Towar zakupiony przez Klienta w Sklepie jest objęty rękojmią. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 
2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową, jeżeli:
 
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 
b) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy.
 
4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Konsumenta, powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 
5. W przypadku wystąpienia wady fizycznej Klient może zawiadomić Sklep o wadzie podając jej opis oraz wskazać oczekiwany sposób realizacji zobowiązań Sklepu. Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 
6. W przypadku, gdy Klientem jest Przedsiębiorca, traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 
7. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu Towaru (Paragon lub Faktura VAT).
 
8. Sklep odniesie się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o wadzie oraz żądaniach Klienta.
 
9. Jeżeli Klient, będący Konsumentem, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, to znaczy, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 
10. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych przez Klienta za pobraniem.
 
11. Pisemne powiadomienie o wadzie zakupionego Towaru wraz z żądaniem należy wysłać na:
  • adres Sklepu: Gamart S.A. (Sklep Internetowy), ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło
  • adres e-mail: sklep@egamart.pl
13. Formularz zgłoszenia reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i może być pobrany ze strony Sklepu.

 
 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

  • Gamart S.A.
  • ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło
  • Telefon: +48 (13) 448 55 33
  • Tel. kom: +48 602 350 573
  • E-mail: sklep@egamart.pl